Styrelsen

Ordförande

Christian Persson            

Spissavägen 118                                   

275 67 Vollsjö                      

070-390 07 36


Vice ordförande

Andreas Norbäck   

Rönåsvägen 443                              

275 68 Vollsjö                     

0730-67 52 54


Sekreterare

Anneli Gonner             

Grönadalsvägen 136                                           

 275 67 Vollsjö                      

 070-723 10 14


Kassör

Birgitta Åkerblom

Skumparpsvägen 231-38

275 68 Vollsjö                      

0730-71 71 25


Ledamot

Bo Mårtensson 

Stenbrottsvägen 509        

275 67 Vollsjö                      

070-533 87 71