Styrelsen

Ordförande

Christian Persson                 

Spissavägen 118                                   

275 67 Vollsjö                      

0703-900736


Vice ordförande

Johan Andersson     

Fackgatan 1                               

275 38 Sjöbo                      

0702-717380


Sekreterare

Margareta Theodorsson              

Grönadalsvägen 214-9                                            

 275 67 Vollsjö                      

 0702-621491


Kassör

Birgitta Åkerblom

Skumparpsvägen 231-38

275 68 Vollsjö                      

0730-717125


Bo Mårtensson 

Stenbrottsvägen 509        

275 67 Vollsjö                      

070-5338771


Andreas Norbäck

Rönåsvägen 443
275 68 Vollsjö
0730-675254